Graphic representing Istinomjer

Istinomjer


https://istinomjer.ba/
Bosnia & Hertzegovina Enver Sehovic 10/2 71000 Sarajevo, BiH

Istinomjer je inicijativa koja u svom fokusu ima promociju odgovornosti političkih partija koje participiraju u izvršnoj vlasti, kao i nosioca javnih funkcija koji imaju odgovornost prema građanima/kama BiH. Cilj mu je da politički i javni diskurs u BiH što više usmjeri ka promociji političke odgovornosti kao temeljnog principa demokratije.

Status: Active
Last Modified: 2023-02-20 00:00:00

Project Categories

Back to Top