Graphic representing CivicTech Sweden

CivicTech Sweden


https://civictech.se/
Stockholm

Civic Tech Sweden is a network of people working with technology for the common good and digital tools for community, democracy, and transparency.

CIVICTECH SWEDEN ÄR ETT NÄTVERK AV PERSONER, ORGANISATIONER OCH OFFENTLIGA AKTÖRER SOM VERKAR FÖR ATT MÖJLIGHETERNA MED ÖPPEN OCH FRI DIGITALISERING SKA KOMMA SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT TILL DEL.

Status: Active
Related Links:
Founded: 2018
Last Modified: 2/20/2023
Added on: 6/22/2021

Project Categories

Back to Top