Graphic representing FornPunkt

FornPunkt


https://fornpunkt.se/
Sweden (Sverige)

Crowdsourced mapping of cultural locations in Sweden

FornPunkt är en medborgarforskningsplattform med avsikten att göra det möjligt för vem som helst att bidra till insamling av information om platser i kulturlandskapet.

FornPunkt finns till för dig som tillsammans med andra, proffs som amatörer, vill bidra till att dokumentera in dessa historiska spår i landskapet. Du kan även tillsammans med andra berika informationen om redan kända historiska lämningar med bilder, kopplingar till fynd, källor etc.

Till din hjälp har du avancerade kartverktyg så som stöd för att använda egna georefererade kartor, GPS och mycket mer.

Informationen som du delar på FornPunkt blir öppet tillgänglig för intresserade, forskare och olika kulturmiljöaktörer. Bakom FornPunkt står Albin Larsson som tillsammans med användarna och partners utvecklar FornPunkt löpande.

Status: Active
Claimed Status: Claimed
Last Modified: 7/3/2023
Added on: 2/21/2022

Project Categories

Back to Top