Polish public consultation platform

MamZdanie zostało utworzone w 2010 roku jako pierwszy ogólnopolski serwis wspomagający prowadzenie otwartych konsultacji społecznych. Powstał w odpowiedzi na potrzebę większej przejrzystości tworzenia aktów prawa i innych dokumentów określających polityki publiczne. Po kilku latach serwis pojawia się w nowej odsłonie, rozbudowany o komponent przeznaczony do prowadzenia konsultacji społecznych na poziomie lokalnym. Tzw. lokalne MamZdanie daje gminom możliwość posiadania własnej, unikalnej przestrzeni w Internecie służącej prowadzeniu konsultacji społecznych online. Naczelnymi zasadami funkcjonowania MamZdanie były i nadal pozostają: powszechna dostępność projektów dokumentów, określenie czasu w jakim są one przedmiotem konsultacji oraz możliwość wyrażania opinii na temat dokumentów (po uprzednim zarejestrowaniu się w serwisie). Dzięki serwisowi wszystkie tak wyrażone opinie są dostępne nie tylko dla instytucji, konsultującej dokument, ale dla wszystkich zainteresowanych - odwiedzających serwis. Po zakończeniu konsultacji instytucja zapraszająca do konsultacji ma możliwość (a często wręcz obowiązek) ustosunkowania się do zgłoszonych uwag. 

Status: Active
Founded: 2010
Last Modified: 2023-10-04 00:00:00

Project Categories

Back to Top