Graphic representing date.gov.md

date.gov.md


http://date.gov.md/
Casa Guvernului, Piata Marii Adunari Nationale 1, Chisinau MD-2033, Republica Moldova

Căutare în date publice Informația devine mai importantă dacă este împărtășită și mult mai puțin valoroasă dacă este tezaurizată.

Organization Type: Government/public sector
Status: Active
Last Modified: 3/1/2023
Added on: 11/1/2022

Project Categories

Back to Top