Zapraszamy do korzystania z otwartych danych Miasta Gdańska. W serwisie publikujemy dane m.in. o miejskich finansach, rozkładach jazdy komunikacji miejskiej, demografii. Otwarte dane czekają na wykorzystanie przez Ciebie, Twoją organizację pozarządową lub firmę!

Status: Active
Founded: 2014
Last Modified: 2022-05-21 00:00:00

Project Categories

Back to Top