Graphic representing Projekat Populus

Projekat Populus


https://projekatpopulus.ba/
Bosnia and Herzegovina (Bosna i Hercegovina / Босна и Херцеговина)

Platforma omogućava dvosmjernu komunikaciju i interaktivnu razmjenu informacija između građana i njihove lokalne zajednice.

POPULUS predstavlja jedinstvenu pristupnu tačku za sve potrebe građana u vezi sa učešćem u donošenju odluka od značaja na lokalnom nivou te omogućava efikasno i transparentno praćenje rada lokalne uprave, nadležnih službi kao i izabranih predstavnika u lokalnim parlamentima.

Organization Type: Non-profit, charity, or foundation
Status: Active
Last Modified: 2024-01-30 00:00:00

Project Categories

Back to Top