Ministerul Finanțelor Publice a creat Sistemul naţional de verificare, monitorizare, raportare şi control al situaţiilor financiare, angajamentelor legale şi bugetelor entităților publice din România. Aici poți găsi informații despre activitatea financiar-bugetară a acestora.

Organization Type: Government/public sector
Status: Active
Founded: 2016
Closed: 2018
Last Modified: 3/24/2023
Added on: 6/22/2021

Project Categories

Back to Top