dijitalde eleştirel düşünme becerileri kazandıran, yanlış bilgi sorununa dikkat çeken, teyitçi gibi düşünmeye katkı sağlayan yazılardan oluşur.

Status: Active
Parent Organization: teyit.org
Last Modified: 2023-10-01 00:00:00

Project Categories

Back to Top