„АЗ ГЛАСУВАМ” е специално разработена платформа. С нейна помощ, лесно ще можете да се информирате за всички важни моменти от изборния процес в България.

Институт за развитие на публичната среда

Status: Active
Founded: 2013
Last Modified: 2023-09-18 00:00:00

Project Categories

Back to Top