El programa per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvolupament Àgil de Serveis de l’Ajuntament de Barcelona defineix el procés de canvi profund i progressiu de la manera en que la ciutat oferirà els seus serveis a la ciutadania en els propers anys.

Un canvi decidit que posa a la ciutadania al centre per dissenyar un govern de serveis "digitals per defecte" enfocat a la sobirania tecnològica, al programari lliure i de codi obert, i a l'ús ètic de les dades per ser més obert i transparent. Que utilitza metodologies àgils i tecnologies obertes per ser més efectiu. I que transforma la contractació pública per impulsar la innovació del conjunt de la industria local de talent, potenciant les petites i mitjanes empreses del país. Un canvi que doni lloc, finalment, a una relació més oberta, senzilla i enriquidora amb el conjunt de la ciutadania.

Status: Active
Open Source: Yes
Last Modified: 1/1/2024
Added on: 6/22/2021

Project Categories

Back to Top