Τα «ellinikahoaxes.gr» είναι ο μοναδικός ελληνικός ιστότοπος κατά της παραπληροφόρησης και η μοναδική συντονισμένη προσπάθεια κατάρριψης αναληθών δημοσιευμάτων στο ελληνικό διαδίκτυο. Εργαλεία μας, η έρευνα, η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών από αξιόπιστες πηγές και σωστή αξιολόγηση τους.

Status: Active
Last Modified: 2022-10-07 00:00:00

Project Categories

Back to Top