Graphic representing Javna Rasprava

Javna Rasprava


http://www.javnarasprava.ba/
Bosnia and Herzegovina (Bosna i Hercegovina / Босна и Херцеговина)

Javna rasprava

Izaberite neki od parlamenata na državnom ili entitetskim nivoima i učestvujte u javnoj raspravi o zakonima koji su trenutno u proceduri.

Pitaj parlamentarca

Postavite pitanja i komunicirajte sa parlamentarcima. Saznajte koliko su odgovorni prema građanima/kama koji su ih birali na te pozicije.

Parlameter

Pogledaj parlamentarne diskusije, glasanja, prisustvo poslanika na sjednicama i još mnogo zanimljivih podataka o Parlamentu BiH.

Status: Active
Founded: 2015
Parent Organization: Zašto ne
Last Modified: 12/7/2023
Added on: 6/22/2021

Project Categories

Back to Top