Zgjidhni një nga Kuvendet në nivel kombëtar ose rajonal për t’u bërë pjesë e debateve publike mbi ligjet që janë në procedurë miratimi.

Konsultimi publik
Zgjidhni një nga Kuvendet në nivel kombëtar ose rajonal për t'u bërë pjesë e debateve publike mbi ligjet që janë në procedurë miratimi.

Pyesni deputetët
Bëni pyetje dhe komunikoni me deputetët! Zbuloni nëse ato janë të interesuar mbi mendimet e qytetarëve që i kanë dhënë pushtetin.

Filloni një peticion
Filloni një peticion dhe kërkoni reagimin e atyre që janë përgjegjës! Promovoni nismat tuaja dhe kërkoni mbështetjen dhe solidarizimin e qytetarëve të tjerë!

Status: Inactive
Related Links:
Closed: 2018
Parent Organization: TransparenCEE
Last Modified: 2/20/2023
Added on: 6/22/2021

Project Categories

Back to Top