“Lokalni Index Otvorenosti” je kompozitni indikator koji mjeri stepen otvorenosti lokalnih samouprava prema građanima u Bosni i Hercegovini.

Otvorenost je ključni uslov demokratije jer omogućava građanima da dobiju informacije i znanje potrebno za ravnopravno učestvovanje u političkom životu, efektivno donošenje odluka i držanje institucija odgovornim za politike koje sprovode. S obzirom da institucije širom svijeta preuzimaju konkretne akcije u cilju povećanja svoje transparentnosti i odgovornosti prema građanima, iz istih razloga je prije četiri godine formiran je Regionalni indeks otvorenosti koji mjeri stepen do kojeg su institucije zemalja Zapadnog Balkana otvorene prema građanima i društvu, na osnovu četiri principa: transparentnost, pristupačnost, integritet i učinkovitost. Ovaj projekat je nastao sa ciljem informisanja u kojoj mjeri građani Zapadnog Balkana dobijaju pravovremene i razumljive informacije od svojih institucija.

Status: Active
Parent Organization: Zašto ne
Last Modified: 2024-02-01 00:00:00

Project Categories

Back to Top