Graphic representing manoSeimas

manoSeimas


https://manoseimas.lt/
Lithuania (Lietuva)

"„ManoSeimas.lt“ („My Parliament“) is a user-friendly online tool dedicated to making the country´s political scene more transparent and understandable." - WSA Global

Svetainėje „ManoSeimas.lt“ galite greitai ir paprastai sužinoti, kaip LR Seimo nariai skelbia savo darbotvarkes ir praneša apie susitikimus su įvairių interesų grupių atstovais, dalyvavimą renginiuose, susitikimus su kitais politikais. Galite šiuos duomenis analizuoti atskirose Seimo frakcijose arba tarpusavyje lyginti visų Seimo frakcijų rodiklius. Daugiau čia.

Organization Type: Non-profit, charity, or foundation
Status: Active
Parent Organization: TI Lietuvos Skyrius (Transparency International Lithuania)
Last Modified: 11/17/2023
Added on: 6/28/2023

Project Categories

Back to Top