An Alaveteli instance for Norway. Project is on pause but the platform still operates

Nettsidene til Mimes brønn tar en liten pause. Vi frivillige har nye mannskaper på vei inn og disse trenger litt tid til å sette seg inn i rutiner og systemer slik at de kan ta vare på platformen på en god måte. Vi foretar samtidig nødvendig vedlikehold av platformen. Platformen kjører fremdeles slik at alle svar fra myndighetene vil fortsette å bli lagret på saken etterhvert som de kommer inn og du vil få epostvarsel når svarene ankommer men ikke kunne se svarene før alt er klart.

Status: Inactive
Last Modified: 2023-12-06 00:00:00
Back to Top