Graphic representing Rahvaalgatus.ee

Rahvaalgatus.ee


https://rahvaalgatus.ee/
Tallinn

Estonian engagement platform with binding triggers for popular proposals to go before government, locally and nationally

Riiklik tasand Riigikogule saad koostada ja esitada vähemalt 1000 allkirjaga pöördumise ning jälgida, mis algatusest edasi saab.

Kohalik tasand Kohalikule omavalitsusele saad koostada ja esitada pöördumise, millel on vähemalt 1% selle omavalitsuse hääleõiguslike elanike allkiri.

Status: Active
Related Links:
Open Source: Yes
Last Modified: 1/15/2024
Added on: 10/29/2021

Project Categories

Back to Top