Graphic representing Transparency International Sverige (Transparency International Sweden)

Transparency International Sverige (Transparency International Sweden)


http://www.transparency-se.org/
Linnegatan 14, 6th floor, 114 47 Stockholm, Sweden

Korruption är en genomgripande fråga i många afrikanska länder, vilket påverkar ekonomisk utveckling, politisk stabilitet och sociala strukturer. I regionen varierar korruptionsnivåerna från land till land, men generellt präglas kontinenten av höga korruptionsnivåer kopplade till svaga rättsliga institutioner, bristande genomförande av lagar, och en djupt rotad kultur av mutor och oegentligheter. Denna utbredda korruption hindrar…

Parent Organization: Transparency International
Last Modified: 6/6/2024
Added on: 11/1/2022

Project Categories

Back to Top